O katedri

Oznaka katedre K-06
Šef katedre v. prof. dr. Ana Beroš
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 142
Sekretar katedre Doc. dr Hasan Avdušinović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 137

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Katedra priprema i izvodi nastavni plan i program na studiju ljevarstva i metalurgije neželjeznih metala.


U 1966/1967. se formiraju dva smjera na Metalurškom fakultetu: metalurški i ljevarstvo, te katedra: Ljevarstvo koju vodi  prof. Miroslav Vranešić. Na zahtjev  «Energoinvesta» - Sarajevo, u 1969/1970. se otvara smjer - obojena metalurgija i jedinstvena katedra: Obojena metalurgija i ljevarstvo koja se  danas naziva Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo.


Metalurgija neželjeznih metala je oblast ne samo pedagoške djelatnosti Katedre na studiju ekstrakcije metala, već i saradnje u proizvodnji glinice, aluminija, olova i plemenitih metala.


Ljevarstvo je studij usmjeren na tehnike lijevanja i primjene  legura željeza: sivi, nodularni i čelični lijev  i legure aluminija i ostalih neželjeznih metala. Istraživanja se realiziraju u laboratoriju za ljevarstvo i ljevaonicama.


Laboratorij za ljevarstvo je formiran 1979/1980., kupovinom opreme «GF», Georg Fischer, za ispitivanje pijeska i mješavina u tehnologiji izrade kalupa i jezgri. U akademskoj 2008/2009 laboratorij je opremljen sa najnovijom opremom za ispitivanje granulometrijskog sastava zrnastih materijala (Malvern Particalsizer - Mastersizer2000 i Haver EML 200 ) i opremom za praćenje osnovnih parametara taline (Sidermes-Siderlab II T/P).

Kompjuterska oprema sa software aplikacijama:

   • Aktivni eksperiment,
   • MATLAB
   • Taguchi Methods,
   • MAGMA simulacija (konstrukcija sklopa kalup/odljevak, tok punjenja kalupa, solidifikacija, zaostala naprezanja, evak, brza izrada prototipa, izrada alata idr.).

Usluge

Vođenje procesa u metalurgiji/ljevarstvu su akumulirane inženjerske prakse te kreativan pristup inženjera ovom nasljeđu zahtjeva poznavanje novih naučnih disciplina  u istraživanjima i  interdisciplinarni pristup u rješavanju složenih praktičnih problema. To znači probleme predstavljati matematičkim modelima, a rezultate simulacije  primijeniti u vođenju tehnologija služeći se jednako tradicionalnim i suvremenim tehnikama. Prema ovim potrebama Katedra nastoji uskladiti, obrazovanje i inženjersku praksu kroz slijedeće usluge:

   • Izrada projekata i idejno tehnoloških rješenja u metalurgiji/ljevarstvu.
   • Organiziranje kurseva iz oblasti:
   • Simulacija ljevačkih procesa i postupala MAGMAsoftware.
   • Topljenje metala i legura – rafinacija & modifikacija,
   • Izrada kalupa i jezgri,
   • Tehnologije i postupci izrade odljevaka (industrijski i umjetnički lijev),
   • Greške – uzroci i postupci uklanjanja.
   • Elektroliza aluminija.

Aktivnosti  Katedre

Saradnja i informiranje u rješavanju tekućih i strateških zadataka u metalurškim pogonima/ljevaonicama.


U školskoj 2008/2009., katedra je organizirala postdiplomski studij iz ljevarstva.


Osnovni ciljevi postdiplomskog studija su:

   • Obrazovanje inženjera metalurgije iz Ljevarstva koji će primjenjivati nova znanja u vođenju, modificiranju i razvoju tehnologije.
   • Formiranje timova vlastitog kadra u ljevaonicama  koji prate i sudjeluju u svjetskim tokovima i dostignućima proizvodnje odljevaka.
   • Međunarodna suradnja u obrazovanju i istraživanju sa institutima širom svijeta (prijenos znanja, tehnička i materijalna pomoć)jer su znanja o raznim tehnologijama spremljena u baze znanja i   ugrađena u ekspertne sisteme pa se djelotvorno mogu primjenjivati
   • Razvoj  naučno – istraživačkog  i stručnog rada na Fakultetu za metalurgiju i materijale.

Ekološki principi u radu metalurških pogona/ljevaonica

Katedra  je formirala tim  koji može biti partner ili konsultant Federalnom BiH Ministarstvu za zaštitu okoliša. Cilj angažmana je stručan način donošenja procjena o otpadu, ostatku i opasnom materijalu u ljevaonicama. Na ovaj način se može zaustaviti prodaja i izvoz sekundarnih sirovina  što je u interesu razvoja naše zemlje.


Članovi katedre

 1. v. prof. dr Ana Beroš, šef katedre
 2. doc. dr Hasan Avdušinović, sekretar katedre
 3. asistent Nermin Mujezinović, dipl. inž, spoljni saradnik

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K06-01 Elektroliza aluminija M, HI Izborni VIII 2/2/1 5
02K06-02 Ljevarstvo M Obavezni VI 3/2/1 7
02K06-03 Metalurgija ferolegura M Izborni VIII 2/2/1 5
02K06-04 Metalurgija lakih neželjeznih metala M Izborni VIII 2/2/1 5
02K06-05 Metalurgija lijeva legura željeza M Izborni VII 2/2/1 5
02K06-06 Metalurgija lijeva legura neželjeznih metala M Izborni VIII 2/2/1 5
02K06-07 Metalurgija neželjeznih metala M Obavezni V 3/2/1 7
02K06-08 Metalurgija teških neželjeznih metala M Izborni VII 2/2/1 5
02K06-09 Tehnologija kalupovanja M Izborni VIII 2/1/2 5

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta  Odsjek  Status
predmeta
Semestar  Fond sati u sedmici
P/V/LV
 ECTS
02K06-042 CAD-CAM u ljevarstvu M Izborni I 3/2/0 6
02K06-043 Nove tehnologije kalupovanja M Izborni I 3/2/0 6
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com