O katedri

Oznaka katedre K-08
Šef katedre Prof. dr Mirsada Oruč, redovni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Sekretar katedre Doc. dr Raza Sunulahpašić
 raza.sunulahpašić@famm.unze.ba
+ 387 32 247 999

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Nastavno-naučni proces je usmjeren na razumijevanje odnosa sirovina - proizvodnja - svojstva materijala, ispitivanje materijala i sposobnost preciznog mjerenja relevantnih svojstava metalnih materijala. Ova problematika je sadržana u predmetima Katedre.


Naučno istaživačko područje Katedre su istraživanja koja se tiču proizvodnje, ispitivanja svojstava kao i primjene savremenih metalnih materijala. U proteklom periodu članovi Katedre su se bavili istraživanjem pomenutih relacija legura koje pamte oblik (SMA), metalnih pjena, i superlegura.

Članovi katedre

  1. prof. dr. Mirsada Oruč, šef Katedre
  2. prof. dr. Nađija Haračić
  3. prof. dr. Diana Ćubela
  4. doc. dr. Raza Sunulahpašić, sekretar Katedre
  5. doc. dr. Almaida Gigović-Gekić
  6. doc. dr. Hasan Avdušinović
  7. viši asistent mr. Belma Fakić, spoljni saradnik sa druge OJ UNZE
  8. viši asistent mr. Derviš Mujagić, spoljni saradnik sa druge OJ UNZE
  9. prof. dr. Sead Pašić, spoljni saradnik

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K08-01 Fizikalna metalurgija Obavezni M, MM V 3/2/0 5,5
02K08-02 Intersticijske legure Izborni MM VII 2/2/0 5
02K08-03 Ispitivanje metalnih materijala I Obavezni M, MM IV 3/2/1 5
02K08-04 Ispitivanje metalnih materijala II Obavezni MM V 2/0/3 5
02K08-05 Kompozitni metalni materijali Izborni MM VIII 2/2/0 5
02K08-06 Livovi na bazi željeza Obavezni MM VII 2/0/1 3
02K08-07 Mehanika loma Obavezni MM VI 3/2/0 7
02K08-08 Menadžment kvaliteta Izborni M, MM VIII 2/2/0 5
02K08-09 Metalni materijali Obavezni M, MM, NM IV 2/0/1 4
02K08-10 Metalurgija zavarivanja Obavezni MM VI 3/2/0 6
02K08-11 Nauka o materijalima Obavezni M, MM, NM IV 2/2/0 4
02K08-12 Principi projektovanja i izbora metalnih materijala Obavezni MM VI 3/2/0 6
02K08-13 Specijalni čelici Obavezni MM VII 2/0/1 3
02K08-14 Superlegure Izborni MM VIII 2/0/2 5
02K08-15 Termička obrada metala Obavezni M, MM VII 3/2/1 7
02K08-16 Zavarivanje i lemljenje Obavezni MM VI 1/1/2 3
02K07-01 Kalibracija M Izborni VIII 2/2/1 5

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K08-042 Fizikalna metalurgija - odabrana poglavlja Obavezni MM I 3/2/0 6
02K08-043 Ispitivanje materijala visokozahtijevnih komponenti Izborni MM I 3/2/0 6
02K08-044 Kalibracija mjernih uređaja za mehanička ispitivanja Izborni MM I 3/2/0 6
02K08-045 Metalni materijali za posebne namjene Izborni MM I 3/2/0 6
02K08-046 Površinske prevlake Izborni MM I 3/2/0 6
02K08-047 Savremene metode ispitivanja strukture i mikrostrukture metalnih materijala Izborni MM I 3/2/0 6
02K08-048 Savremeni alatni čelici Izborni MM I 3/2/0 6

M - Metalurgija, MM - Metalni materijali, NM - Nemetalni materijali

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com