O katedri

Oznaka katedre K-09
Šef katedre Prof. dr Ilhan Bušatlić, vanredni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831
Sekretar katedre Doc. dr Adnan Mujkanović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 143

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre je da planira i organizira izvođenje nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz područja nemetalnih materijala a udružuje više srodnih predmeta koji pripadaju užim naučnim oblastima za koje je Fakultet matičan. Katedra za nemetalne materijale svoju nastavno-naučnu i naučnoistraživačku djelatnost temelji na istraživanjima koja obuhvataju eksploataciju svih vrsta sirovina za proizvodnju nemetala, proizvodnju cementa, kreča i gipsa, proizvodnju industrijske, građevinske i sanitarne keramike, industriju stakla, proizvodnju i primjenu vatrostalnih materijala, pri čemu su nastavni planovi i nastavni programi konceptom studija prilagođeni za potrebe industrije nemetala u BiH.

Članovi katedre

  1. v. prof. dr. Ilhan Bušatlić, šef Katedre,
  2. v. prof. dr. Marina Jovanović
  3. doc. dr. Adnan Mujkanović, sekretar Katedre
  4. v. prof. dr Mevlida Operta, spoljni saradnik
  5. v. a. mr. Nadira Bušatlić,
  6. v. a. mr. Nevzet Merdić, spoljni saradnik.

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K09-01 Beton i maletri Obavezni NM VIII 2/1/0 3
02K09-02 Građevinska keramika Obavezni NM VI 3/0/3 6
02K09-03 Mehaničko procesno inženjerstvo Obavezni HI V 3/2/1 7
02K09-04 Mineralogija Obavezni Svi II 2/1/0 3
02K09-05 Nemetalni materijali Obavezni MM, NM V 2/1/0 4
02K09-06 Pigmenti i punila Izborni NM VIII 2/1/2 5
02K09-07 Površinska eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina Obavezni NM VII 2/1/1 5
02K09-08 Priprema mineralnih sirovina Obavezni NM IV 2/1/1 5
02K09-09 Procei u proizvodnji opekarskih proizvoda Obavezni NM VI 3/2/0 6
02K09-10 Procesi u proizvodnji vezivnih sredstava Obavezni NM VI 3/2/0 6
02K09-11 Sigurnost i zaštita na površinskim kopovima nemetalnih mineralnih sirovina Izborni NM VII 2/1/2 5
02K09-12 Specijalna keramika Obavezni NM VII 2/1/0 3
02K09-13 Staklo Izborni NM VII 2/1/2 5
02K09-14 Vatrostalni materijali Obavezni NM V 3/0/3 8
02K09-15 Vezivna sredstva I Obavezni NM VI 3/1/2 7
02K09-16 Vezivna sredstva II Obavezni NM VII 3/1/2 7

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K09-048 Novi keramički materijali Obavezni NM I 3/2/0 6
02K09-047 Neoblikovani vatrostalni materijali Izborni NM I 3/2/0 6
02K09-049 Novi materijali u cestogradnji Izborni NM I 3/2/0 6
02K09-050 Odabrana poglavlja hemije Portland cementa Izborni NM, HI I 3/2/0 6
02K09-051 Savremeni nemetalni materijali u građevinarstvu Izborni NM I 3/2/0 6
02K09-052 Tehnogeni otpadni materijali u proizvodnji cementa Izborni NM I 3/2/0 6
02K09-053 Tehnologija prahova Izborni NM I 3/2/0 6
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com