O katedri

Oznaka katedre K-07
Šef katedre  r. prof. dr. Faik Uzunović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
+ 387 32 401 831 lok. 126 (mob-viber+38761711262)
Sekretar katedre Doc. dr. Omer Beganović
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 387 361967189

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre je da planira i organizira izvođenje nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz područja plastične prerade, kroz više srodnih predmeta koji pripadaju užim naučnim oblastima za koje je Fakultet matičan. Tehnologije i postrojenja za toplo i hladno valjanje te termomehaničke procese svih vrsta valjanih proizvoda, ukovno i slobodno kovanje, presovanje, vučenje, izvlačenje i istiskivanje su u fokusu izučavanja, te NIR i konsalting aktivnosti.

 

Laboratorije katedre:

Katedra nema svoje labaratorije, ali koristi sva postrojenja za plastičnu preradu na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“, kako slijedi:

 • Ukupno 8 peći (6 zagrijevnih i 2 za termičku obradu)
 • Hidraulična presa (200 t)
 • Zračni čekić ( 250 kg)
 • Linijska pruga Ø 370 mm za toplo valjanje
 • Linijska pruga Ø 230 mm za toplo valjanje
 • Klupe za vučenje (5-15 mm)
 • Vučne mašine (1-5 mm)
 • Vučne mašine (0,2-1 mm)
 • Mašina za šiljenje vrhova žice/šipki
 • Hladna valjaonica (do 0,1 mm)
 • Mašine za sječenje

 

Napomena: dvije peći za termičku obradu i jedna zagrijevna peć nisu ispravne i potrebno je oko 40,000.00 € za popravke.  

Članovi katedre

 1. Prof. dr. Faik Uzunović, Šef Katedre
 2. Prof. dr. Nedeljko Vukojević, član
 3. Prof. Dr. Fuad Hadžikadunić, član

 4.  Doc. D Sc Omer Beganović, tehnički sekretar Katedre

 

Saradnici Katedre koji dolaze po potrebi, dakle ne učestvuju u nastavi, nego samo u NIR i konsalting aktivnostima.

 • prof.dr. Mujezinović Aziz (konsultant)
 • prof. dr.Begovac Fuad (konsultant)
 • dr.sc Belma Fakić (saradnik sa MIZ-a
 • dr.sc Hadžalić Mustafa (saradnik sa MIZ-a)
 • dr.sc Alić Behar (saradnik sa MIZ-a)
 • mr.sc Muminović Branka (saradnik sa MIZ-a)
 • dipl.inž. Jasović Mirsad (bivši savj.direktora-ARCELORMITTAL-ZENICA)
 • mr. sc. Rizvić Šaban (direktor-BNT d.o.o.)

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmetaNaziv predmetaOdsjekStatus
predmeta
SemestarFond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K07-02 Teorija plastične deformacije MM Obavezni V 2/2/1 6
02K07-007  Plastična prerada metala I M Obavezni V 3/2/0 5
02K07-009  Prerada metalnih materijala  MM Obavezni VI 3/2/1 5
02K07-006 Kalibracija prostih profila  M Obavezni VI 2/1/0 2
02K07-008  Plastična prerada metala II M Obavezni VII 3/2/1 5
02K07-005 Kalibracija fazonskih profila M Izborni VII-VIII 2/1/1 5
2K07-011  Zaostali naponi nakon plastične prerade  MM Izborni VII-VIII 2/2/0 5
02K07-010 Projektovanje procesa plastična prerade M Izborni VII-VIII 2/1/1 5

M - Metalurija, MM - Metalni materijali

II ciklus studija

Šifra predmetaNaziv predmetaOdsjekStatus
predmeta
SemestarFond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K07-018 Fenomeni metalurških procesa M i MM Obavezni I 4/1/0 6
02K07-019 Noviji procesi deformisanja metala M i MM Izborni II    
02K07-020 Termomehanički tretmani u preradi metala M - MM Izborni II    

M - Metalurgija, MM - Metalni materijali

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com