PosjetaLukavac 1sPosjetaLukavac 2sDana 24.10.2018. godine organizovana je posjeta studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Tvornici sode „Sisecam Soda Lukavac d.o.o“. Posjeta je organizovana za studente treće godine Odsjeka za hemijsko inženjerstvo, a u sklopu predmeta Neorganska tehnologija I.

Uposlenici Tvornice iz Sektora za kontrolu, ekologiju, zaštitu i zdravstvo su putem prezentacije upoznali studente sa kompanijom i njenim proizvodima, kao i sa standardima i normativima u skladu sa kojima Tvornica radi i posluje. Studentima je također pokazan i objašnjen cjelokupan proces proizvodnje sode, počevši od polaznih sirovina pa sve do konačnog proizvoda i laboratorije za ispitivanje kvaliteta sirovina i konačnog proizvoda.

Nakon obilaska Tvornice za studente je organizovan ručak i mogućnost da ukoliko im nešto nije jasno ili ih dodatno interesuje pitaju uposlenike kompanije.

 

PosjetaLukavac 4s

PosjetaLukavac 3s

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com