Na I ciklus studija akademske 2019/2020. godine Metalurško-tehnološki fakultet upisuje na sve Studijske programe 85 studenata:

 

Metalurško-tehnološki fakultet

Studijski program / Odsjek

Broj studenata
Redovan studij  
Finansiraosnivač

 Samofinansirajući

Vanredni studij

 UKUPNO

 Metalurško inženjerstvo

20

5

-

25

 Inženjerstvo materijala

30

5

-

35

 Hemijsko inženjerstvo

 20

5

-

25

UKUPNO 70 15 - 85


Izbor kandidata će se vršiti na osnovu rang liste sačinjene prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, bez prijemnog ispita. Odluka je sastavni dio Konkursa/Natječaja, koji je Senat Univerziteta u Zenici objavio u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 20.06.2019.

 

Rangiranje kandidata će se vršiti na osnovu:

 • općeg uspjeha u I, II, III I IV razredu srednje škole
 • uspjeha pojedinačno iz predmeta Matematika, Fizika i Hemija.
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • posebnog priznanja “Učenik generacije”

        

PODNOŠENJE PRIJAVA ĆE SE VRŠITI OD 20.06. DO 28.06.2019. GODINE.

 

RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE OBJAVITI 02.07.2019. GODINE

 

NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PISMENI PRIGOVOR NAUČNO – NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA ZAKLJUČNO SA 04.07.2019. GODINE DO 14:00 SATI

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE OBAVITI U VREMENU OD 08.07. DO 12.07.2019. GODINE.

 

Ukoliko po završenom prvom upisnom roku ne bude popunjen predviđeni broj kandidata, Univerzitet u Zenici će raspisati drugi upisni rok u vremenu od 26.08. do 13.09.2019. godine

 

PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS/NATJEČAJ, KANDIDAT JE DUŽAN PRILOŽITI:

a) Zahtjev za prijavu na Konkurs u kojem je tačno naznačen studijski program/odsjek za koji kandidat konkuriše /natječe se (obrazac se podiže u Studentskoj službi Fakulteta, ul. Travnička cesta br. 1, 72 000 Zenica)

b) svjedodžba o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće dokumente o provedenom postupku priznavanja, odnosno nostrifikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH

c) diplomu o završenoj srednjoj školi

d) izvod iz matične knjige rođenih

e) uvjerenje o državljanstvu

f) druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz Konkursa Univerziteta u Zenici od 20.06.2019. godine.

 

Dokumenta navedena pod tačkama b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

 

Kandidati, korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine ZDK br. 1/14.), te u skladu s Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine ZDK br. 4/14 i 1/18) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju :

 • potvrdu o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica
 • ovjerenu kućnu listu (na kandidatovo ime)
 • uvjerenje o prihodima članovima domaćinstva
 • ovjerenu kopiju lične/osobne karte

 

Za pripadnike romske populacije priložiti jedan od dokaza o pripadnosti u skladu s Konkursom Univerziteta u Zenici.

 

Za kandidate sa i preko 70% invaliditeta priložiti dokaz nadležne medicinske institucije o istom u skaldu s Konkursom Univerziteta u Zenici.

 

PRIMLJENI KANDIDATI ZA UPIS PODNOSE :

 • UPISNI, SEMESTRALNI LIST I ŠV OBRAZAC,
 • UPISNICU / INDEX,
 • DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 60 x 40,
 • PODATKE O ZDRAVSTVENOM STANJU - LJEKARSKO UVJERENJE.

 

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili na broj telefona: 032-246-262

Prevent grupacijaSPri kraju ste studija? Potrebno vam je radno iskustvo?

Želite da se okušate u poslu i učite od iskusnih mentora?

Prevent Grupacija nudi mogućnost sticanja praktičnih iskustava uz stručnu podršku mentora te rad u okruženju koje će Vam dati priliku da razvijete stečena teoretska znanja na stvarnim primjerima iz prakse velike međunarodne kompanije.

Program je namijenjen prvenstveno studentima ekonomije, mašinstva ili saobraćaja, koji imaju interes za radom u području prodaje, nabave (/nabavka repromaterijala, otprema i prodaja gotovih proizvoda/) project i produkt menadžmenta (/osnove upravljanja projektima i razvoj u proizvodnji namještaja/), mjerenja i upravljanja mjernom opremom , te je odlična ljetna doza znanja i pravog poslovnog iskustva koje će vam pomoći da iskoristite svoj potencijal i profesionalno se usavršite.

Imate li dinamičnu i proaktivnu osobnost te veliku želju za učenjem I usavršavanjem, idealan ste kandidat. Ovo je jedinstvena prilika da savladate vještine kao što su: sposobnost rješavanja problema, prezentacijske i komunikacijske vještine.

 

OD VAS OČEKUJEMO:

 • izraženu motivaciju za sticanje novih znanja i vještina
 • kreativan pristup
 • dinamičnost i proaktivnost
 • želju za uspjehom

 

ŠTA NUDIMO:

 • Navedena praksa studentima pruža mogućnost da tokom šest sedmica (juli-avgust) stiču iskustvo radeći na konkretnim projektima s mentorom.
 • Svi studenti koji uđu u program dobivaju potvrdu da su završili praksu i ulaze u bazu za moguće zaposlenike Preventa.
 • Studntima koji budu pohađali praksu bit će obezbijeđen džeparac za hranu i prevoz
 • Tokom programa studentske prakse bićete u mogućnosti steći prestižna znanja iz slijedećih segmenata:
 • Razvoj proizvoda od osmišljavanja do same implementacije
 • Customer care
 • Upravljanje CRM strategijama
 • SCM

 

Program studentskih praksi će biti organizovan u skladu sa vašim preferencijama u vremenskom periodu koji vama odgovara i na lokaciji koja vama odgovara u Visokom, Bugojnu, Goraždu, Ključu ili Žepču.

 

Pozivamo vas da CV i motivacijsko pismo dostavite putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. <mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; sa naznakom “Aplikacija za Moju praksu”. Sve detalje o studentskoj praksi možete dobiti pozivom na broj 032/942-105 ili gore navedenu mail adresu.

 

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja (do 15.06.2019.)

 Obavještavaju se studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici da će se ovjera ljetnog semestra obaviti u periodu od 03.06.2019. do 10.06.2019. godine.

MFSisak2019sV.prof.dr.sc. Hasan Avdušinović i doc.dr.sc. Nadira Bušatlić su boravili na Metalurškom fakultetu u Sisku Univerziteta u Zagrebu u svojstvu gostujućih profesora u okviru akademske razmjene ERASMUS+. Razmjena je trajala u periodu od 12.5. – 17.5. 2019. U toku boravka navedeni nastavnici su održali set stručnih predavanja za studente i nastavnike Metalurškog fakulteta. Pored stručnih predavanja predstavljen je i Univerzitet u Zenici i Metalurško-tehnološki fakultet sa ciljem nastavka saradnje i razmjenu nastavnika i studenata.

U toku boravka domaćini su iskoristili priliku da organizuju posjetu proizvodnim pogonima Željezari ABS Sisak, Applied Ceramics Inc. i poslovnom inkubatoru u Sisku. U toku boravka na Metalurškom fakultetu održana je i 18. Međunarodna ljevarska konferencija pod nazivom „Coexistence of material science and sustainable technology in economic growth“ na kojoj su aktivno učestvovali dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici v.prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić i prodekan za NIR V.prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, kao predsjedavajući članovi radnih grupa.

 

MKXII20191sMeđunarodna konferencija pd nazivom „XII International Mineral Processing and Recycling Conference“ je održana u Beogradu u periodu od 08-10.05.2019. godine na kojoj su aktivno učestvovali v.prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić i doc.dr.sc. Nadira Bušatlić sa Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Inače, dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta v.prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić je i član naučnog odbora ove konferencije, te je bio predsjedavajući u jednoj radnoj grupi. XIII Međunarodna konferencija o preradi i recikliranju minerala (XIII IMPRC) je nastavak prethodnog Međunarodnog simpozija o tehnologijama recikliranja i održivom razvoju.

MKXII2019sGlavni cilj konferencije je da okupi naučnike, istraživače i stručnjake u oblasti prerade primarnih i sekundarnih sirovina, reciklaže i susjednih područja kako bi pružio najnovije informacije i prezentirao svoje rezultate istraživanja. Naime, na konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz raznih zemalja poput Indije, Njemačke, Kazahstana, Bugarske, Rumunije, Slovenije, Makedonije, Brazila, BiH itd.

Konferenciju organizuje Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Page 1 of 37

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com