Poštovani nastavnici, saradnici, osoblje službi, studentice i studenti kako bismo zajedno nastavili disciplinirano provođenje mjera zaštite u daljim procesima rada i djelovanja potrebno je poštovati slijedeće:

 • fizičko provođenje procesa polaganja ispita i nadoknade nastave uz maksimalno poštivanje zaštitnih mjera, treba obaviti sa vremenski minimalno mogućim boravkom u objektima Fakulteta,
 • od nastavnog osoblja i studenata se očekuje poštivanje termina provođenja ispita i nadoknade nastave kao i definisanih smjernica postupanja tokom samog provođenja ispita, nastave i boravka u objektima Fakulteta,
 • studenti na dan i u vrijeme zakazane aktivnosti (ispit ili vježbe) dolaze ispred Fakulteta, najkasnije 10 min prije početka aktivnosti ispred Fakulteta i čekaju dolazak predmetnog nastavnika/saradnika poštujući mjere fizičkog distanciranja. Vrijeme do termina početka aktivnosti je potrebno da bi se izvršile sve pripreme uključujući pregled posjedovanja lične zaštitne opreme i dezinfekciju na ulazu Fakulteta, ulazak u učionicu i razmještaj studenata,
 • studenti moraju strogo voditi računa o pravovremenom dolasku, jer u slučaju kašnjenja, studenti neće moći samostalno ulaziti u objekte Fakulteta,
 • studenti u objekte Fakulteta ulaze isključivo u pratnji nastavnika/saradnika,
 • nastavnici, saradnici i studenti nose ličnu zaštitnu opremu (obavezno maske, a poželjno i rukavice), odnosno NIKO OD UČESNIKA U PROCESU NE MOŽE UĆI U OBJEKTE FAKULTETA BEZ LIČNE ZAŠTITNE OPREME NA SEBI.
 • na ulasku u fakultet služba zaštite pregleda ispunjenost mjera lične zaštite od strane
 • nastavnika, saradnika i studenata.
 • na ulazu u Fakultet, na jasno označenom mjestu, uz kontrolu osoblja službe zaštite, vrši
 • se OBAVEZNA dezinfekcija obuće, a zatim i ruku, od strane SVIH KORISNIKA POJEDINAČNO.
 • nastavnik/saradnik preuzima ključ i zajedno sa studentima odlazi do učionice
 • (laboratorije) u kojoj se održava aktivnost,
 • u kretanju do učionice studenti slijede nastavnika/saradnika i kreću se u organizovanom
 • slijedu s poštivanjem međusobnog razmaka od najmanje 2 m.
 • održavanje aktivnosti u adekvatnom terminu, vrši se u učionici koja je predhodno dezinficirana i prozračena,
 • u učionicu, prema planiranom rasporedu, prvo ulazi nastavnik/saradnik koji vrši razmještaj studenata poštujući propisanu distance između svakog studenta,
 • raspoređivanje studenata za sjedenje od strane nastavnika/saradnika se vrši u naizmjeničnim pozicijama, tako da ispred/iza njih i pored njih (lijevo/desno) ne smije sjediti drugi student na odstojanju manjem od 2 m, što znači da je ukupan broj studenata u istom trenutku u prostoriji cca 1/3 njenog stvarnog kapaciteta. Studenti ulaze jedan po jedan, tako da prvo ulazi student koji sjedi na najudaljenijem mjestu u prostoriji, gledajući s vrata i tako redom. U slučaju da broj prijavljenih studenata na ispit prevazilazi kapacitete prostorije (u skladu s navedenim mjerama) nastavnik ili saradnik koji realiziraju ispit dužni su obavjestiti prodekana za nastavu i studentska pitanja a u cilju pronalaženja adekvatnog prostora za realizaciju ispita.
 • na ispitu studenti koriste svoj pribor, a o nužnosti preuzimanja pisanog materijala odluku
 • donose predmetni nastavnici/saradnici,
 • tokom ispita, studenti na radnom stolu smiju imati samo ličnu kartu ili indeks, vlastiti pribor za pisanje, vlastitu bočicu s vodom, lično dezinfekciono sredstvo i ispitne materijale,
 • u toku provođenja ispita vrši se konstantno prozračivanje prostorije,
 • sve što nastavnici, saradnici i studenti trebaju obaviti u konsultativnom smislu, razmjene informacija i pojašnjenja, prije ili poslije ispita, to trebaju obaviti u elektronskoj ili telefonskoj komunikaciji, bez fizičkog kontakta po kancelarijama i slično,
 • nakon završetka ispita studenti, poštujući mjere distance, napuštaju učionicu (prvo izlaze studenti iz prvih redova, a posljednji izlaze studenti iz zadnjih redova), te napuštaju objekte Fakulteta bez zadržavanja po hodnicima.
 • nakon završetka aktivnosti, konkretna učionica (laboratorija) i radne površine se dezinficiraju od strane tehničkog osoblja i u istoj se može vršiti naredna aktivnost tek za 1 sat,
 • objavljivanje rezultata ispita je javno i vrši se elektronski putem raspoloživih resursa uključujući odgovarajuće platforme, web stranicu Fakulteta i sl., kako bi se izbjeglo fizičko dolaženje i okupljanje studenata ispred oglasnih ploča Fakulteta,
 • nastavnici, saradnici i studenti su dužni pratiti stanje svih učesnika u procesu u smislu da ako postoji i najmanja sumnja da neko od učesnika ima bilo kakve simptome koji eventualno upućuju na moguću zaraženost, ili imaju informaciju da je neko učesnika bio u kontaktu sa zaraženim osobama, ili neko od učesnika ima moguću povišenu temperaturu i slično, informacija se dostavlja predmetnom nastavniku/saradniku i osobi službe zaštite, te ulazak takvih učesnicima neće biti moguć u dalji proces (tabela u prilogu).
 • ukoliko studenti imaju odgovarajuće potrebe administrativno-tehničke prirode u službama Fakulteta, to mogu ostvariti samo uz prethodnu elektronsku najavu i slijeđenje instrukcija osoblja službi o daljem postupanju, donošenje hrane studenti trebaju izbjegavati.

 

OBAVEZU POŠTIVANJA MJERA IMAJU NASTAVNICI I SARADNICI (stalno uposleni, kao i vanjski saradnici), OSOBLJE SLUŽBI, TE STUDENTICE I STUDENTI METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA, odnosno svi korisnici prostornih i tehničkih resursa fakulteta.

 

Nastavnici, saradnici i studenti snose ličnu odgovornost za poštivanje propisanih mjera, kao i za posljedice eventualnog nepridržavanja istih i dovođenje drugih učesnika u procesu u opasnost po njihovo zdravlje. Svi koji ne poštuju propisane mjere će biti udaljeni iz objekata Fakulteta od strane osoblja službe zaštite.

 

S poštovanjem,

Dekan Fakulteta

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com