MFSisak2019sV.prof.dr.sc. Hasan Avdušinović i doc.dr.sc. Nadira Bušatlić su boravili na Metalurškom fakultetu u Sisku Univerziteta u Zagrebu u svojstvu gostujućih profesora u okviru akademske razmjene ERASMUS+. Razmjena je trajala u periodu od 12.5. – 17.5. 2019. U toku boravka navedeni nastavnici su održali set stručnih predavanja za studente i nastavnike Metalurškog fakulteta. Pored stručnih predavanja predstavljen je i Univerzitet u Zenici i Metalurško-tehnološki fakultet sa ciljem nastavka saradnje i razmjenu nastavnika i studenata.

U toku boravka domaćini su iskoristili priliku da organizuju posjetu proizvodnim pogonima Željezari ABS Sisak, Applied Ceramics Inc. i poslovnom inkubatoru u Sisku. U toku boravka na Metalurškom fakultetu održana je i 18. Međunarodna ljevarska konferencija pod nazivom „Coexistence of material science and sustainable technology in economic growth“ na kojoj su aktivno učestvovali dekan Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici v.prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić i prodekan za NIR V.prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, kao predsjedavajući članovi radnih grupa.

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com