TakmSred2018 50sDana 05.04.2018. godine, na Metalurško-tehnološkom fakultetu, održano je takmičenje učenika završnih razreda srednje škole u prezentovanju naučnih i stručnih tema iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka. Na takmičenju su učestvovali učenici I i II Gimnazije, Medicinske i Tehničke škole iz Zenice.

Pored promocije Metalurško-tehnološkog fakulteta jedan od ciljeva navedenog takmičenja je bio i ukazati na činjenicu da je kvalitet prezentacije značajan faktor koji pomaže da se ode korak dalje ka unapređenju sopstvenih vještina. Bez obzira da li se govori o aktivnostima u toku obrazovanja ili o profesionalnim zadacima, mladi ljudi se veoma često susreću sa obavezom prezentovanja nekog seminarskog rada, ideje, plana i sl., pri čemu se mora imati na umu da kvalitetna prezentacija uveliko olakšava komunikaciju i pomaže boljem argumentovanju ideje koja se želi prenijeti prezentacijom.

Interesovanje učenika za učešće na navedenom takmičenju bilo je veoma veliko pri čemu je od ukupno 23 prijavljene teme, za takmičenje je odabrano deset prezenacija. Sadržaj prezentacija i kvalitet samog prezentovanja pojedinih takmičara ocjenjivala je četveročlana Komisija u sastavu: prof.dr.sc. Suada Bikić (predsjednica), prof.drs.cs. Diana Ćubela, prof.dr.sc. Hasan Avdušinović i student četvrte godine MTF-a Elvis Agović. Prema mišljenju Komisije takmičari su pokazali visok stepen kvaliteta i profesionalnosti u prezentovanju i prikupljanju materijala za pripremu prezentacija. Iako je bilo jako teško odabrati najbolje takmičare Komisija se na kraju odlučila da prvu nagradu dodijeli Šehić Emini, učenici I Gimnazije, drugu nagradu Pašaćić Ammaru, učeniku Medicinske škole i treću nagradu Telalović Berini, učenici I Gimnazije.

Pored samog takmičenja učesnici takmičenja i ostali maturanti koji su taj dan posjetili naš Fakultet imali su priliku u pauzama obići laboratorije i pobliže se upoznati sa studijskim programima i načinom studiranja na MTF-u.

Da bi se pokazali kao pravi domaćini, studenti MTF-a su pripremili i kraći zabavni program u okviru kog su izvodili demonstracione eksperimente iz oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com