ag graewe tadiv 180220 Metalurško-tehnološki fakultet u Zenici je uspješno završio još jednu višednevnu edukaciju u kompaniji „Graewe Tadiv d.o.o.“ iz Konjica. Kompanija proizvodi vezne elemente od uvrtnjeva, preko vijaka s glavom do hladno oblikovanih elemenata prema specifikacijama kupaca. Edukacija zaposlenika kompanije „Graewe Tadiv d.o.o.“ iz Konjica je nastavak uspješne suradnje koja je uspostavljena prije pet godina kada je također realiziran sličan projekt. Iz naše suradnje se može vidjeti da ova uspješna kompanija kontinuirano ulaže u obrazovanje svojih radnika. Polaznici seminara su bili zaposlenici koji rade na poslovima termičke obrade veznih elemenata i kontrole kvaliteta (metalografska i mehanička ispitivanja). U odnosu na strukturu i interes polaznika fokus seminara je bio na teorijskim osnovama vezanim za zaštitnu atmosferu u pećima za termičku obradu (vrste i uloga zaštitnih plinova u procesu termičke obrade čelika), termičkoj obradi čelika za poboljšanje, osnovama metalografije i analizi mikrostrukture. Predavači su bili profesori sa Metalurško-tehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Diana Ćubela redovni profesor, prof.dr.sc. Jusuf Duraković redovni profesor i prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić vanredni profesor. Osim uspješne suradnje sa ovom kompanijom na Metalurško-tehnološkom fakultetu je realizirana i edukacija iz oblasti termičke obrade i metalografije za druge kompanije koje dolaze iz države i okruženja.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com