sa mobitela 01.07.2017. 018ssa mobitela 01.07.2017. 023sStudenti četvrte godine Metalurško-tehnološkog fakulteta (Studijski programi Metalurško inženjerstvo i Inženjerstvo materijala-smjer za Metalne materijale) posjetili su proizvodne pogone livnice Prevent u Ilijašu.

 

U toku obilaska livnice studenti su imali priliku vidjeti tehnološke procese na tri livne linije (vertikalna livna linija, horizontalna livna linije i linija za livenje teških odlivaka).

 

sa mobitela 01.07.2017. 037sPosjeta je upriličena kao dio praktičnih vježbi u okviru predmeta „ Termička obrada metala“ , „ Metalurgija lijeva legura željeza“ i „Livovi na bazi željeza“. Ispred livnice domaćina studente je dočekao i proveo kroz pogone dipl.ing. Vahidin Hasanspahić.

U pratnji studenata su bili i predmetni nastavnici Prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić, Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović i laborant Amir Muslić, dipl.ing.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com