Na I ciklus studija akademske 2017/2018. godine Fakultet za metalurgiju i materijale upisuje na sve Studijske programe 135 studenata:

Fakultet za metalurgiju i materijale

Studijski program / Odsjek

Broj studenata
Redovan studij  
Finansira osnivač

Samofinansirajući

Vanredni studij

UKUPNO

1. Hemijsko inženjerstvo

30

5

-

35

2. Metalurško inženjerstvo

40

5

-

45

3. Inženjerstvo materijala

50

5

-

55

UKUPNO: 120 15 - 135

Izbor kandidata će se vršiti na osnovu rang liste sačinjene prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, bez prijemnog ispita. Odluka je sastavni dio Konkursa/Natječaja, koji je Senat Univerziteta u Zenici objavio u dnevnom listu „Oslobođenje“ od  26.06.2017.

 

Rangiranje kandidata će se vršiti na osnovu:

   • općeg uspjeha u I, II, III I IV razredu srednje škole 
   • uspjeha pojedinačno iz predmeta Matematika, Fizika i Hemija.
   • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
   • posebnog priznanja “Učenik generacije”

 

Podnošenje prijava će se vršiti od 26.06. - 07.07.2017. godine

Rang lista primljenih kandidata će se objaviti 10.07.2017. godine

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno - nastavnom vijeću fakulteta zaključno sa 12.07.2017. godine do 14:00 sati

Upis primljenih kandidata će se obaviti u vremenu od 28.08. do 04.09.2017. godine.

 

Ukoliko po završenom prvom upisnom roku ne bude popunjen predviđeni broj kandidata, Univerzitet u Zenici će raspisati drugi upisni rok u vremenu od 28.08. do 08.09.2017. godine

 

Prilikom prijave na konkurs/natječaj, kandidat je dužan priložiti:

   • Zahtjev za konkurs u kojem je tačno naznačen studijski program/odsjek za koji kandidat konkuriše /natječe se (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta, ul. Travnička cesta br. 1, 72 000 Zenica)

   • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće dokumente o provedenom postupku nostrifikacije/ekvivalencije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH
   • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
   • izvod iz matične knjige rođenih
   • uvjerenje o državljanstvu
   • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz Konkursa Univerziteta u Zenici od 26.06.2017. godine
   • Za učenike generacije, dokaz o priznanju
   • Za pripadnike romske populacije, dokaz o pripadnosti
   • Za kandidate sa 70% invaliditeta, dokaz o istom.

 

Kandidati, korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine ZDK br. 1/14.), te u skladu sa Uredbom o prednosti u školovanju branilaca ičlanova njihovih porodica (Sl. novine ZDK br 4/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju :

   • potvrdu o statusu pripadnika branilačke populacije
   • ovjerenu kućnu listu (na kandidatovo ime)
   • uvjerenje o prihodima članovima domaćinstva
   • ovjerenu kopiju lične/osobne karte

 

Primljeni kandidati za upis podnose:

   • Upisni, semestralni list i šv obrazac,
   • upisnicu / index,
   • dvije fotografije veličine 60 x 40,
   • ljekarsko uvjerenje

 

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili na broj telefona:  032-246-262

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com