U Beogradu je od  1. do 2. juna 2017.godine održan Treći regionalni okrugli sto o vatrostalstvu, procesnoj industriji, nanotehnologijama i nanomedicini-ROSOV pinn 2017. Organizatori okruglog stola su Srpsko društvo za nanotehnologije i nanomedicinu, Srpsko društvo za vatrostalstvo i procesnu industriju, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Fabrika cementa Lafarge BFC d.o.o. Beočin i Real S d.o.o. Beograd. Treći regionalni okrugli sto  fokusiran je na povezivanje različitih vrsta nanotehnologija sa konvencionalnim tehnologijama u vatrostalstvu i procesnoj industriji.

Okrugli sto je organizovan u četiri različite sekcije:

 

   •  Vatrostalstvo, 
   •  Procesna industrija,
   • Nanotehnologije, i
   •  Nanomedicina.
Aktivno učešće s dva rada na temu "Investigation of structure of NiCrAlY metal powder and coating deposited by diamond jet method" i "Technological development of steel production in Bosnia and Herzegovina from 1891 to 2016" imali su predstavnici s Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić i prof.dr.sc. Mirsada Oruč.  

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com