Obavještavaju se studenti drugog ciklusa (postdiplomski studij) Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici da će se ovjera ljetnog semestra obaviti u periodu godine.od 05. 06. 2019. do 12. 06. 2019. 

Obavještavaju se studenti II ciklusa da  će se ispiti iz predmeta „Numeričke metode i statistika II“  pomjeriti u odnosu na date termine za sedam dana tj. ispiti će se održati 26.02. i 12.03.2019. godine u 16:00 sati.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa-postiplomskog studija Metalurško - tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, da će se ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra obaviti u periodu od 11.02.2019. do 15.02.2019. godine.

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da će nastava na II ciklusu početi dana 29.10.2018. godine prema rasporedu nastave koji je dostupan na oglasnoj ploči Fakulteta i web stranici.

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija koji nisu ostvarili uslove (definisali temu magistarskog rada) da su obavezni regulisati svoj status tj. obnoviti godinu u skladu sa važećim nastavnim planom i programom (Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija, član 53, tačka 3 i 4).

Upis/obnova za II ciklus studija će se vršiti u periodu od 01. do 05. oktobra 2018. godine.

Obavještavaju se studenti  II ciklusa koji nisu regulisali svoj status, da podnesu zahtjev  za obnovu upisa i regulisanje statusa prema važećim propisima Studentskoj službi Fakulteta nakasnije do 15.09.2018. godine.

Obavještavaju se studenti Fakulteta za metalurgiju i materijale koji su se prijavili da učestvuju na manifestaciji „Dani Boračkog jezera“ 2017, da je polazak na Boračko jezero planiran u subotu, 20. 05. 2017. godine, u 08:00 sati ispred Fakulteta za metalurgiju i materijale Zenica.

Ispita iz predmeta "Numeričke metode i statistika II" kod prof. dr. sc. Ramiza Vugdalića će biti održan u subotu, 08.04. u 09:00 sati.

Obavještavamo studente II ciklusa da će predavnja iz predmeta Numeričke metode i Statistika II kod predmetnog nastavnika prof. dr. sc. Vugdalić  Ramiza biti održana u subotu, 12.11.2016. godine u 09.00 h.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com