Dana 12.04.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za materijale, Smjer za nemetalne  materijale, Zerina Šut, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Granulometrijska analiza gline Rapajlo"

Odbrana je zakazana za 14:00h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Dana 24.03.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za Hemijsko inženjerstvo, Zerina Kavaz će braniti diplomski rad pod nazivom: „Promjena sastava anodnih plinova i režima vođenja elektrolize aluminija"

Odbrana je zakazana za 10:00 h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Dana 10.03.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za materijale, Smjer za metalne materijale, Armina Bašić, će braniti diplomski rad pod nazivom: Utjecaj parametara austenitizacije na veličinu zrna čelika S355 J2

Odbrana je zakazana za 10:00h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Dana 03.03.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za materijale, Smjer za metalne materijale, Amina Muminović, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Ispitivanje proizvoda od čelika i sivog liva metodom uzimanja replika"

Odbrana je zakazana za 10:00 h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Stranica 7 od 9

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com