Dana 30.09.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za nemetalne materijale, Denis Vejzović, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Sistemi prerade nemetalnih mineralnih sirovina na površinskim kopovima za proizvodnju betona i asfalta"

Odbrana je zakazana za 10:00 h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Dana  16.09.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za metalurgiju Ermin Mandžuka, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Uticaj sadržaja ugljika u aglomješavini na granulometrijski sastav i čvstoću proizvedenog aglomerata"

Odbrana je zakazana za 10:00h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Dana 09.09.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za materijale, Smjer za metalne materijale, Amna Hodžić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Metalorgrafska analiza stanja rh950 17-7ph čelika modifikovanog hemijskog sastava u zavisnosti od temperature kondicioniranja austenita"

Odbrana je zakazana za 10:00 h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Dana 14.07.2016. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za Hemijsko inženjerstvo, Nihada Imamović, će braniti diplomski rad pod nazivom „Razmak elektroda i temperaturni profil elektrolitske ćelije aluminija"

Odbrana je zakazana za 08:45 h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Stranica 6 od 9

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com