Dana 05.07.2018. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Elvis Agović, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Optimizacija ključnih fizičko-hemijskih parametara kvaliteta gotovog proizvoda u tehnološkom postrojenju proizvodnje kože“

Odbrana je zakazana za 14:30 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 18.06.2018. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Larisa Jarić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Poređenje kvaliteta ulaznih sirovina krečnjaka i laporca u proizvodnji cementa ručno i automatski“

Odbrana je zakazana za 15:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 26.04.2018. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Meliha Kadrić, će braniti diplomski rad pod nazivom: Analiza režima rada rashladnog sistema elektroda u proizvodnji ferolegura

Odbrana je zakazana za  Metalu10:00 h u sali br. 10rško-tehnološkog fakulteta.

Dana 11.04.2018. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Alma Halilović, će braniti diplomski rad pod nazivom: "Uticaj temperature i godišnjeg doba na hemijski kvalitet sirovog mlijeka".

Odbrana je zakazana za 15:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Stranica 3 od 9

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com