Dana 07.02.2018. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Damir Hadžić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Kontrola kvaliteta u funkciji povećanja konkurentnosti proizvoda“

Odbrana je zakazana za 12:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 30.01.2018. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Irma Ramić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Optimiranje procesnih parametara u proizvodnji praškastih eksploziva u ps vitezitu“ Odbrana je zakazana za 13:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 04.12.2017. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za materijale, Smjer za metalne materijale, Almedina Čamdžić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Izučavanje širenja slojeva troslojne platirane trake tombak-čelik-tombak tokom vrućeg i hladnog valjanja“

Odbrana je zakazana za 11:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 04.12.2017. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Larisa Fetić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Materijalni i energetski bilans rotacione peći za recikliranje aluminija“

Odbrana je zakazana za 09:30 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Stranica 1 od 6

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com