Dana 20.11.2017. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za Hemijsko inženjerstvo, Adela Delić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Uticaj ključnih procesnih parametara na kvalitet gotovih proizvoda u proizvodnji kozmetike sa posebnom namjenom u fabrici "pharmamed"

Odbrana je zakazana za 14:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 15.11.2017. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za materijale, Smjer za metalne materijale, Almedina Podojak, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Analiza mikrostruktrue čelika 17 – 7ph modifikovanog hemijskog sastava nakon ispitivanja puzanjem“

Odbrana je zakazana za 11:30 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 11.10.2017. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za Metalurgiju, MODUL II, Amra Neslanović, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Tehnologija izrade odlivaka od željeznog liva sa nodularnim grafitom – lonac za trosku“

Odbrana je zakazana za 10:30 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 25.09.2017. godine apsolvent Fakulteta za metalurgiju i materijale na Odsjeku za Hemijsko inženjerstvo, Aida Sivac, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Potrošnja elektroda i udio u troškovima proizvodnje ferolegura"

Odbrana je zakazana za 11:00 h u sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale.

Stranica 1 od 6

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com