Dana 24.06.2019. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za hemijsko inženjerstvo, Benisa Kubat, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Utjecaj temperature i različitih katalizatora na brzinu razlaganja vodik peroksida“

Odbrana je zakazana za 12:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 20.06.2019. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za materijale, smjer za metalne materijale Amer Gačić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Ispitivanje svojstava zavarenog spoja tig postupkom kod austenitnog nehrđajućeg čelika X5CrNi18 10“

Odbrana je zakazana za 10:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 24.04.2019. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku materijali, smjer za metalne materijale, Mahira Bašić, će braniti diplomski rad pod nazivom:„Ispitivanje pocinčanog žičanog pletiva za sanaciju kosina i zaštitu od odrona na saobraćajnicama“

Odbrana je zakazana za 09:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Dana 22.02.2019. godine apsolvent Metalurško-tehnološkog fakulteta na Odsjeku za materijale, Smjer za nemetalne materijale, Amina Kulalić, će braniti diplomski rad pod nazivom: „Talog od kafe kao dodatak opekarskoj glini“

Odbrana je zakazana za 11:00 h u sali br. 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Stranica 1 od 8

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com