Tehnički engleski jezik I i II - održan 07.07.2017.

Analitička hemija I i II i Hemija okoliša

Neorganska tehnologija I - održan 16.02.2017.

Hemije okoliša  - održan 24.01.2017

Vezivna sredstva II - održan 29.11.2016

Neorganska tehnologija II - održan 22.09.2016

Termička obrada metala - održan 19.09.2016

Kristalografija - održan 08.09.2016

Stranica 1 od 2

Lokacija

 

Univerzitet u Zenici

UNZELOGO
Fakultetska 3, 72000 Zenica

Tel: (+387 32) 444 420, 444 421
Fax: (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com